המרכז הארצי למיגון ובנייה - ממ״ד - Album - שלבי בניה